terug naar de startpagina

U wilt een second-opinion

Uw web-buro heeft uw project triomfantelijk als "klaar" bestempeld... maar u vindt van niet. Of u was in eerste instantie tevreden maar bent in de loop der tijd tegen mankementen aangelopen. Lastige situatie.

In deze situatie is het van belang om in kaart te brengen wat de oorspronkelijke vraag was en of de mankementen te wijten zijn aan ofwel het niet juist uitvoeren van de opdracht door de opdrachtnemer ofwel het niet juist formuleren van de vraag door de opdrachtgever.

In beide gevallen is het mankement een feit en moet een oplossing gevonden worden. Liefst natuurlijk met het buro die dit project heeft gebouwd.

Cookin' Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier naast.

Wilt u samen met ons uw web-project tot een goed eind brengen? Neem dan contact met ons op.

Werkwijze

De werkwijze bij een dergelijk project verloopt in een aantal stappen:

  1. Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin' Internet met het in kaart brengen van de onderdelen of functionaliteiten waar u niet tevreden over bent. Daarnaast bekijken we het oorspronkelijke wensenpakket, de offerte-aanvraag en de goedgekeurde offerte;
  2. Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;
  3. Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met het huidige web-buro om de andere kant van het verhaal te horen;
  4. Na afloop van deze gesprekken zal bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin' Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden en een nieuw offertetraject starten of zal een andere aanbieder uit ons of uw netwerk geselecteerd worden;
  5. Wanneer u en de opdrachtnemer vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en het web-buro zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld.
  6. Cookin' Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.
  7. Samen met u en het web-buro zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.
Vrijblijvende Quickscan?