terug naar de startpagina

U heeft een conflict met een klant?

Gedurende een web-project kan er vanalles misgaan om de meest uiteenlopende redenen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat u als opdrachtgever iets anders verwacht dan hetgeen door uw web-buro wordt opgeleverd. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van een functioneel ontwerp (FO) en het niet (voldoende) communiceren tussen de betrokkenen.

Wanneer een web-buro vervolgens niet wil of kan voldoen aan deze nieuwe inzichten, dan is er sprake van een conflict. Er moet gezocht worden naar een oplossing.

Cookin' Internet maak inzichtelijk wat de specifieke wens van u als opdrachtgever is en gaat vervolgens met de opdrachtnemer om tafel om te zien wat deze daar in kan betekeken. Het doel is om het project met de huidge aanbieder af te ronden... tenzij u niet meer met deze partij door één deur kunt.

Cookin' Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier naast.

Wilt u samen met ons uw web-project tot een goed eind brengen? Neem dan contact met ons op.

Werkwijze

De werkwijze bij een dergelijk project verloopt in een aantal stappen:

  1. Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin' Internet met het in kaart brengen van de ontstane situatie en het initiële wensenpakket. Waar zitten de knelpunten en hoe wilt u deze opgelost zien;
  2. Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;
  3. Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met het huidige web-buro om de andere kant van het verhaal te horen;
  4. Na afloop van deze gesprekken kan bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin' Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden en een nieuw offertetraject starten of zal een andere aanbieder uit ons of uw netwerk geselecteerd worden;.
  5. Wanneer u en de opdrachtnemer vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en het web-buro zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld.
  6. Cookin' Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.
  7. Samen met u en het web-buro zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.
Vrijblijvende Quickscan?